EESTI FOLKLOORINÕUKOGU KUUKIRI

 

 
 
 
 

OSALE "HAKKAME SANTIMA!" MENTORKOOLITUSTEL

 
 
 
 
 

Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega korraldab käesoleva aasta kadripäeval toimuva "Hakkame santima!“ aktsiooni eel mentorkoolitused "Hakkame santima!" kuraatoritele ja piirkondlikele eestvedajatele, kogukondade eestvedajatele, rahvamajade juhatajatele, õpetajatele (lasteaed ja kool), noortekeskuste töötajatele, mäluasutuste töötajatele.

 

Kahepäevased koolitused toimuvad viies Eesti piirkonnas: Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Haapsalus ja Saaremaal.

 

Esimesel koolituspäeval annab folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe ülevaate sanditamiskombestikust fookusega kadripäeval. Praktilisel koolitusel õpitakse tundma kadrisandi jooksmise kombeid, nende olulisust tänapäevas, tutvustatakse kadriperekonda ja erinevaid ehtimise ja maskeerumise võimalusi. Viiakse läbi praktiline kadrisandijooks, mille käigus lauldakse kadrilaule ja mängitakse mänge. Samuti võetakse läbi ka muid kadrisantimise käigus vajaminevaid oskusi.

Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viivad läbi praktikud ja kogukonna eestvedajad. Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viivad läbi praktikud ja kogukonna eestvedajad Kairi Leivo Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel ning Mari Lepik Saaremaal Kärlas ja Haapsalus.

 

Teisel õppepäeval saab koolitusel häid näpunäiteid kogukonna tõhusamaks kaasamiseks ja motiveerimiseks. Koolitusel mängitakse läbi osalejate enda planeeritava ürituse korraldamine koos analüüsiga seoses selle aasta kadripäevaga. Koos vaasadakse üle, mida on planeeritud piirkonnas teha, keda ja millal kaasata, milline on ajatelg, eelarve.

Koolituse teise päeva  viivad läbi Tartus, Kohtla-Järvel ja Saaremaal Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ) ning Tallinnas ja Haapsalus Eha Paas (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ, Vabatahtlike Värav).

 

Koolituse toimumise kohad ja kuupäevad:

 

Koolitus on osalejatele tasuta.

Osalejatel jääb katta sõidukulu ja lõuna.

Koolitused toimuvad Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse koostöös.

 

Kuna kohtade arv on piiratud (25 inimest ühel koolitusel), siis koha tagamiseks on hea end varakult kirja panna siin.

 

Kui möödunud aasta toimus üleriigiline sanditamine „Hakkame santima!“ mardipäeval, siis sel aastal on kõrghetk kadripäeval.

 
 
 
 
 

KULTUURIKOHVIK KUTSUB VÄHEMUSRAHVUSTE MUUSIKAT NAUTIMA

 
 
 
 

17. oktoobril kell 19.00 olete oodatud Tallinnas kohvikusse Ait, kus toimub muusikaline vestlus-õhtu Jüri Muttika juhendamisel.

 

Kultuurikohvikus osalevad erinevad Eestis elavate vähemusrahvuste

muusikakollektiivid, kes laulavad laule oma emakeeles, kuid kaasaegses võtmes.

 

„Tunnetades teisi, õpime tundma ka ennast,“ sõnab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma juht Lyudmila Yamurzina. „Meie ümber elavad teiste

rahvaste esindajad, kes tegelevad loominguga, nad on valmis jutustama meile oma kultuurist läbi oma loomingu.“

 

Neljandal kohtumisel astuvad ette udmurdi-eesti bänd Ar-God ja ukraina-eesti ansambel Svjata Vatra .

 

AR-GOD - Udmurdi muusikud-folkloristid Maria Korepanova ja Nikolai Anisimov on koostöös Lõuna-Eesti multiinstrumentalisti Toivo Sõmeriga ladumas uusi kihte traditsioonide rikkalikku varamusse. Trio AR-GOD kontserdikava koosneb põhiliselt Udmurdi eri piirkondade mitmehäälsetest rahvalauludest, mis on improvisatsiooniliselt põimitud soome-ugri ürgsete meloodiatega. Lauluseaded on tasakaalukalt tänapäevases

võtmes, seotud maailmamuusika helikeelega.  

 

Svjata Vatra ei vaja Eesti folgi maastikul kindlasti tutvustamist. Tegemist on Eesti Ukraina folkmuusikat mängiva ansambliga. Ansambli unikaalne helikeel tugineb suuresti Ukraina trombooni ja Eesti torupilli koost öl ning ansambli solisti Ruslan Trochynskyi esinejatemperamendil. 

 

„Kultuurikohvikut“ veab eest Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm. 

 
 
 

PÖÖRASIME ERILIST TÄHELEPANU VÄHEMUSRAHVUSTELE

 
 
 
 
 

"September on erinevate rahvaste kuu", vähemalt Tallinna kohta saab nii öelda, sest juba mõned aastat järjest toimub septembris palju selleteemalisi erinevaid üritusi. Sündmused on mõeldud selleks, et inimesed teaksid, millistest rahvustest inimesi elab nende kõrval ja  milline on nende rahvuste omapära.

 

Traditsiooniliselt võtab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvaste töörühm erinevatele rahvustele pühendatud päevadest osa.

 

Iga aastal korraldame Tallinna Rahvaülikooli ruumides näitused, sel aastal sai Estonia pst 5 I korrusel näha fotokonstniku tööd "Eesti naised Kaukaasis". See näitus jutustab eesti külast Podgornoe, kus elanikud on säilitanud oma kultuuri ja identiteedi. Vene 6 II korrusel avati Eestis elav udmurdi kunstniku Zoya Lebedeva taimevaibade ja graafika näitus "Mina olen umbrohi." Näitused on avatud kuu lõpuni.

 

Sel aastal korraldasime Tallinna rahvaülikooliga koostöös etnokino õhtu, kus näidati Aleksey Alekseevi dokumentaalset filmi marilastest, kes elavad Tatarstanis. Aleksey on Eestis elav mari režissöör, kes sõidab igal aastal erinevates kohtades elavatele marilastele külla ja teeb nendest filmi.

 

Igal aastal on väga populaarseks osutunud käsitöö- ja toiduvalmistamise töötoad.Toidu-töötubade kohad täituvad nii kiiresti, sel aastal said ainult kõige kiiremad õppida, kuidas valmistada mari rahvustoitu Podkogõljöt või keedetud pirukaid ehk pelmeene.

 

Sel aastal toimus meie rühma liikme Natalja Jampolskaja juhendamisel Tallinna Rahvaülikoolis Vepsa nuku valmistamise õpituba ja Keskraamatukogu võõrkeelses osakonnas valmistati nukku Taimetark.  Seal osakonnas hakkame kohtuma kord kuus - 19.10 ja 16.11 (registreerimine: vahemusrahvused@folkloorinoukogu.ee)  ja valmistame Natalja juhendamise all erinevaid nukke.  

 

21. septembril korraldasime rahvarõivaste tutvustamise, kus esinesid Mehhiko, Korea, Moldova, soome-ugri ja Kaukaasia rahvaste esindajad, kes tutvustasid ennast, oma rahvarõivaid, rahvuse omapära ja õpetasid osalejatele ka selgeks mõne rahvalaulu või -tantsu.

 

Kõige teaduslikum osa rahvuskultuuride päevadest oli konverents "Uustuulijate identiteet".

 Päevad olid sisukad ja äärmselt huvitavad. Kui sel aastal ei õnnestunud, püüdke järgmisel aastal hoia ennast kursis ja kindlasti osalege!

 

Kui teile pakuvad vähemusrahvaste töörühma tegevused huvi, siis tulge meie juurde oma ideega ja püaame leida võimaluse idee elluviimiseks.

 

Lyudmila Yamurzina, Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma juht

 
 
 

KORRALDASIME KONVERENTSI UUSTULIJATE IDENTITEEDIST

 
 

27.septembril toimus koostöös Tallinna Rahvaülikooli ja Tallinna Ülikooliga vähemusrahvuste konverents "Uustulijate identiteet". Konverentsi eesmärgiks oli arutleda kohanemise ja identiteedi säilitamise üle - mida võtame oma identiteedist uude keskkonda kaasa ja kui keeruline on uues keskkonnas kohaneda.

 

Konverenstil kõneles teadusliku poole pealt Marko Uibu (Tartu Ülikool), ülikooli välistudengite kogemust jagas Ingrid Hinojosa (Tallinna Ülikool), Kultuuriministeeriumi integratsioonipoliitikat tutvustas Aleksander Aidarov ning oma isiklikke kogemusi jagasid Lucia Riet de Mahhov, Michaela Snopková ja Aleksander Aidarov. Lõpus toimus kõikide osalejatega ümarlaud. Päeva juhtis ja ümarlauda modereeris Anna Karolin (SpeakSmart). 

 

Konverentsi on võimalik järelvaadata.

 

Konverents toimus Tallinna Rahvuste päevade raames. 

Konverentsi toetas Eesti Kultuurkapital ja Tallinna linn. 

 
 
 
 
 

HÕIMUPÄEVAD 2019

 
 
 
 

2019. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aastaks ning seetõttu on hõimupäevad seekord pühendatud põliskeeltele, et tõsta teadlikkust ohustatud keelte olukorrast ning neid rohkem väärtustada. Maailmas kõneletavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolmandik ehk 2680 põliskeelt. Ka enamik soome-ugri keeli on hääbumisohus või ohustatud.

Hõimupäevad avab 11. oktoobril Eesti keele Instituudis toimuv hõimupäevade konverents „Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, võimalused ja ohud“. Sündmus keskendub vähemuskeelte prestiiži, mitmekeelsuse ja soome-ugri keelte digitaliseerimise küsimustele. Konverentsi korraldab Fenno-Ugria koos Tallinna Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi teadlastega ja selle eesmärgiks on jagada parimaid praktikaid ohustatud keelte kaitsmisel ja säilitamisel.

Hõimupäevade peakontserdid toimuvad sel aastal laupäeval, 19. oktoobril kell 15 Tartus Eesti Rahva Muuseumi Hurda saalis) ning pühapäeval, 20. oktoobril kell 16 Tallinnas Vabal Laval.

Külla on oodata ehedaid folklooriansambleid Komi- ja Marimaalt, udmurte esindab noor andekas pillimees Pavel Aleksandrov Tatarstanist. Hõimupäevadele on tulemas ka Eesti folkloorifestivalide armastatud esineja, ersa naistelauluansambel Merema ning ungari mainekas rahvamuusikakollektiiv Magos. Saame esindab legendaarne joiguja Wimme Soomest. Tartu kontserdil esineb ta ka koos Tapani Rinnega.

Ansamblid külastavad ka koole ning kohtuvad rahvamajades eesti rahvakultuuriharrastajatega. Lisaks sellele toimub muid kontserte, näitusi ja filmiõhtuid üle kogu Eesti. Oluline koht on sel aastal kirjandussündmustel. Hõimupäevade raames saab näha ka Jaan Toominga vepsa eepose ainelist lavastust „Jumalad on maal!“.

 

Hõimupäevad kuuluvad CIOFF festivalide nimekirja.

 

Rohkem infot:
www.fennougria.ee
www.facebook.com/fennougria

 
 
 
 
 

PALJU ÕNNE: LEIGARID 50

 
 
 
 

Leigarid 50 juubelietendus "Koju jäi mul …"

12. oktoobril kell 18 toimub Alexela kontserdimajas meie hea liikme Leigarite juubelietendus, millest olete lahkelt palutud osa võtma!

 

Tantsulavastuse "Koju jäi mul ..." lähtepunktiks on arusaam, et meie vaba eneseväljenduse vahendid peituvad emakeeles ja seda mitte ainult sõnalise suhtlemise korral - ka tants, laulu, pillimäng või rõivastumine omandab rikkalikuma tähenduse, kui mõistame seda teha emakeeles. 

 

Rahvakunstiansambli Leigarid 50 tegevusaasta juubeliks sündivas lavastuses otsime ja väärtustame oma sõnalist, muusikalist, kehalist ja visuaalset emakeelt - teadmisi ja oskusi, mis lubavad meil pidada sisukat dialoogi omavahel ja ümbritseva keskkonnaga.

 

Kunstiline juht, pealavastaja Sille Kapper

Lavastaja assistendid, koreograafid Jaan Ulst, Mall Paulus

Koreograafid, tantsuõpetajad Madli Teller, Helen Lagle, Kadri Karin jt

Muusika Katariin Raska, Leanne Barbo, Kaarel Kõivupuu jpt

Laval kõik Leigarite tantsu- ja laulurühmad ning pillimängijad

Korraldus MTÜ Rahvakunstiselts Leigarid

 

Loe rohkem.

Üritus FB-s.

Piletid. 

 

 
 
 

KALENDRISSE KIRJA!

 
 

Folgijämm / Folk Jam at Heldeke!

2. oktoober

Tallinnnas Heldekeses

 

Piiriveere sibula ja kala päev, seto mihklipäev

5. oktoober

Eesti Vabaõhumuuseumis

 

Tallinn: "Hakkame santima!" mentorkoolitus 2019

5. ja 12.oktoober 2019

Tallinnas

 
 

Kihnu IX Viiulifestival

4.-6.oktoober

Kihnus

 

Seto nätäl

3.-9. oktoober

Setomaal

 

Pärimusmuusika Lõikuspidu 2019

4.-5.oktoober

Viljandis

 
 

Maailm ja rahvad: sanditajad Bulgaarias

8. oktoober 2019

Eesti Rahva Muuseumis

 

Tartu: "Hakkame santima!" mentorkoolitus 2019

12. ja 19. oktoober 2019

Tartus

 

Kohtla-Järve: "Hakkame santima!" mentorkoolitus 2019

19.ja 26. oktoober 2019

Kohtla-Järvel

 
 

Hõimupäevad 2019

11.-20. oktoober 2019

üle Eesti

 

 

Leigarid 50: juubelietendus "Koju jäi mul …"

12. oktoober 2019

Tallinnas

 

Haapsalu: "Hakkame santima!" mentorkoolitus 2019

     25.oktoober ja 8. november 2019

 Haapsalus

 
 
 

Vaata suuremat valikut oktoobrikuu üritustest ja koolitustest...

 
 
 

Järgmine Eesti Folkloorinõukogu kuukiri ilmub 1.novembril 2019
Ettepanekud edastada aadressil info@folkloorinoukogu.ee.

 
 

      Eesti Folkloorinõukogu

      Vene tn 6

      10123 Tallinn

 

   

           Leia meid Facebookis