EESTI FOLKLOORINÕUKOGU KUUKIRI

 

 
 
 

VÄIKE-BALTICA PÄRIMUSPIDU ESMAKORDSELT TULEKUL

 
 

Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuurialane ühispidu, mida viiakse läbi igal aastal järgemööda kolmes Balti riigis. Eestis toimub järgmine rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica 2022. aastal.

 

Baltica festivali vaheaastatel hakkab Eesti Folkloorinõukogu korraldama Väike-Baltica festivali, millest esimene toimub juba tänavu Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tallinnas Tornide väljakul 6. juunil 2020. Festivali teemaks on “Lood ja legendid“. Päeva jooksul toimuvad erinevad tegevused nii pärimusmuusikutele, -tantsijatele, -lauljatele, jutuvestjatele kui ka pillimeistritele. Täpne ajakava selgub aprillis. 

 

Väike-Baltical puudub osalustasu, kuid kõik osalejad peavad ise leidma võimaluse kohale tulla.

 

Palume soovijatel end huvipakkuvatele tegevustele registreerida. Registreerimistähtaeg on 10. veebruar 2020. Pärast seda võtame kõikide osalejatega ühendust.

Registreerun!
 
 
 
 
 
 

TOIMUS VÄIKE-BALTICA JA CIOFFI FESTIVALIDE INFOPÄEV

1. veebruaril toimus Tallinnas pärimuspeo Väike-Baltica ja CIOFFi festivalide infopäev. Eesti Folkloorinõukogu (EFN) tegevjuht Monika Tomingas ning teabe- ja projektijuht Kristi Pumbo tutvustasid tänavu esmakordselt toimuva Väike-Baltica pärimuspeo ideed ning tegevusi.

 

Vanalinna Päevade raames on EFN-i poolt kureeritud rahvakultuuriala avatud lausa kolmel päeval s.o 5.-7. juunil. Kõige ehedamal kujul saab pärimust kuulda ja vaadata vaid 6. juunil - Väike-Baltica päeval. Monika Tomingas tõi esile mõtte, et seekordsel pärimuspeol olgu ainult osalejad, mitte esinejad ja publik. See tähendab, et kõik kohale tulnud lauljad, tantsijad pillimehed ja jutuvestjad võiksid veeta üheskoos üha pika ja mõnusa päeva, üksteist oma tegevustesse kaasates ning aktiivselt kaasa lüües. 

 

Pärast väikest pausi keskenduti Eesti folkloorirühmade osalemisele välisfestivalidel. Monika Tomingas ning endine EFN-i välissuhete juht Laura Liinat selgitasid, mida tähendab CIOFFi festival, millised on neile festivalidele kandideerimise eeldused ja osalemise kriteeriumid. Samuti kõneldi ilmekate näidete varal ka etiketist ja selle rikkumisest. Toimunud infopäevast saab ülevaate video ja presentatsiooni näol, mis on peagi kõikidele huvilistele kättesaadav. Täpsemat teavet materjalide kohta jagame EFN-i ja Baltica kodulehtedel ning facebookis hiljemalt 9. veebruariks.

 

Kristi Pumbo

EFN  teabe- ja projektijuht

 
 
 

AVALIK HÄÄLETUS EESTI TEADUSE JA EESTI-UURINGUTE TOETUSEKS

 
 

Viimastel nädalatel on toimunud hingekriipivad arutelud Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastuse ümber. Temaatika keskpunktis on olnud Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA), mille jätkusuutlikkus ja järjepidevus on riigipoolse rahastamise vähendamise tõttu tõsises ohus. Pole võimalik sõnadesse panna ERA olulisust eesti rahva, keele ja kultuuri kontekstis. Arusaamatuks jääb, miks saeb Eesti Vabariik oksa, millel ise istub.

 

Kõik, kes me peame Eesti Vabariigi jätkusuutlikkust ning keele ja kultuuri säilitamist oluliseks, saame oma seisukohta ja meelsust allkirjaga väljendada.

 

Allkirjastamise tähtaeg on 14.02.2020 kl 23:59.

 
 
HÄÄLETAN!
 
 
 

KULTUURKAPITALI AASTAPREEMIAD JAGATUD

 
 

31. jaanuaril algusega kell 19 anti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajas pidulikul auhinnagalal üle Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad möödunud aasta silmapaistvamatele kultuuri- ja sporditegelastele. Kõigis kaheksas Kultuurkapitali valdkonnas kuulutati välja peapreemia ja elutööpreemia laureaadid, lisaks anti üle sihtkapitalide aastapreemiad. 

 

Rahvakultuurivaldkonnas jagati välja järgmised preemiad:

  • Rahvakultuuri valdkonna peapreemia: Tiina Tael – Eesti kihelkonnapiiride tähistamise ja maastikupärandi rikastamise eest.

  • Rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia: Paul Bobkov – pikaajalise tegevuse ja panuse eest tantsuvaldkonnas.

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pälvinute hulgas olid:

  • Eesti Folkloorinõukogu – koostöö ja kultuurikorralduse aastapreemia pärimuspeo Baltica korraldamise eest;
  • Juhan-Henrik Uppin - rahvamuusikapeo loomingulise juhtimise ning pärimusmuusika väärtustamise ja edendamise eest nii ees- kui tagalaval;
  • Urmas Veersalu – rookroonide traditsiooni hoidmise ja maailma suurima rookrooni valmistamise eest.
 
 
 
 
 
 

Fotod: Priit Simson, Eesti Päevaleht.

Õnnitleme ka kõiki teisi laureaate silmapaistva tegevuse eest 2019. aastal!

 
 
 
 
 

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU - PREEMIA PÄRIMUSPIDU BALTICA EEST - KOOSTÖÖ JA KULTUURIKORRALDUSE AASTAPREEMIA

 
 

Soovin tänada Pärimuspidu Baltica rahastajaid: Eesti Kultuurkapitali ja Kultuuri-ministeeriumit. 


Suured tänud Pärimuspidu Baltica eelpidude korraldajatele, Eesti Folkloorinõukogu vabatahtlikele maakondlikele kuraatoritele, headele koostööpartneritele: Tallinna Vanalinna Päevad, Uuskasutuskesus, saatkonnad, Fenno-Ugria, Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliit jt.

Baltica ei toimuks ilma pärimuse armastajate ja harrastajateta, kes peol osalesid, aitäh teile! Suured tänud ka kõigile külastajatele ja meie imelistele vabatahtlikele. 

 

Minu piiritu tänu kuulub Pärimuspidu Baltica korraldajate naiskonnale - aitäh Kätlin, Laura ja Annela!

 

Aitäh Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali otsustuskogule, kes leidis, et oleme selle preemia väärilised!

 

Suur tükk sellest auhinnast kuulub tegelikult Rahvaluule Arhiivile, ilma kelleta ei oleks meil varasalve, kuhu ikka ja jälle kogutud algmaterjali juurde tagasi pöörduda. Aitäh teile ennastunustava panuse eest eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikusse! Toetame eestikeelselt kultuuri, haridust ja teadust!

 

Monika Tomingas

Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht

Pärimuspidu Baltica peakorraldaja

 
 
 

TARTUMAA KULTUURIPÄRLIKS VALITI TIINA KONSEN

 
 
 

Tartumaal pole kultuuripärli tiitliga pärjatud veel ühtki folklooriga tegelevat isikut. Tänavu see juhtus- Kultuuripärliks nimetati Tiina Konsen.
 

Tiina Konsen on aastaid tegutsenud vabatahtliku kuraato-rina Eesti Folkloorinõukogus, korraldanud aktiivselt erinevaid üritusi, panustanud kultuurivaldkonna arengusse ning kaasanud rahvusvähemusi pärimuspidudel ja koolitustel. Tema korraldatud folklooriüritused on olnud

 
 

huvitavad ja harivad, pakkudes alati osalemisvõimalust. Tiina on hea seisnud just järelkasvu eest, korraldades järjepidevalt juba 30 aastat maakondlikke laste ja noorte folklooripäevi, kevad-suviseid Taaralinna taaderante ning sügis-talviseid Taaderandi talisteid. Tiina eestvedamisel toimuvad rahvarõivapäevad ning rahvarõivaste kirbukad. Koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsiga üllitati "Vana-Tartumaa rahvarõivad". Üle kümne aasta on ta Tiigi Seltsimajas korraldanud seminaride sarja "Pärimuskultuur linnaruumis", kus oma teadmisi ja oskusi jagavad nii rahvapärimuse uurijad kui praktikud. Seminarid toimuvad tasuta, sest Tiina on usin projektikirjutaja. Juba teist aastat on Tiina Konsen kadri- ja mardipäeva populariseeriva kampaania "Hakkame santima!" Tartumaa kuraator.

 

Uurisime, milliseid emotsioone Kultuuripärliks nimetamine Tiinas tekitas.

Tiina Konsen: „Muidugi oli pärlit saada hea tunne. Tunnustamine tähendab folklooriliikumise valdkonnas tegutsejate märkamist. Minu koostööpartneriteks on kutselised pärandi uurijaid ning pärandiga tegelevad muusikud, tantsijad, jutuvestjad, käsitöömeistrid, rahvakalendri tähtpäevade tähistajad, igapäevaselt looduse rütmides tegutsejad ja seda nii linnas kui maal. Korraldajana olen vaid selle toreda rahva kokkukutsujaks ja olen rõõmus, kui tullakse pidustustele ja koolitustele.

 

Olen väga tänulik rahvuslikku pärandit väärtustavate lasteaedade ja koolide õpetajatele, sest sageli on just lapsed need, kes kodustes huvi ja lugupidavat suhtumist meie enda rahvatraditsioonide vastu tekitavad."  

 

Palju õnne, Tiina! Sa oled tõeline pärl!

 

 

Eesti Folkloorinõukogu                                                     Foto: Tartumaa Omavalitsuste Liit

                                                                                            Fotol: Tiina Konsen (paremal) ja

                                                                       Eesti Kultuurkapitali juht Kertu Saks (vasakul)

 
 
 

LILLE-ASTRA ARRASTE SAAB PRESIDENDI TEENETEMÄRGI!

 
 
 

Tänavu saab presidendi Valgetähe IV klassi teenetemärgi innukas rahvatantsutraditsiooni hoidja ning Eesti Folkloorinõukogu liige Lille-Astra Arraste. Juba 87.aastaseks saav daam on olnud  pikaaegne tantsujuht, kultuurielu edendaja ning koduloo-uurija.

Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile eestimaalastele ja Eesti sõpradele, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks. 

Palju õnne, Lille-Astra ning suur tänu pühendumise eest! Tänu Teile on Eesti tugevam ning suurem!

 

                                                                     Foto: Elmo Riig

 
 
 

KULTUURIKOHVIK

Eesti Folkloorinõukogu on võtnud ka tänavu oma südameasjaks Kultuurikohvikute korraldamise. Kultuurikohvik on kultuursete inimeste kohtumispaik, kes armastavad muusikat ja on huvitatud pärimuskultuurist. Kultuurikohvikus kohtuvad kaks ansamblit,  kelle looming on inspireeritud erinevate maade rahvamuusikast.

 

Tänavu toimub Kultuurikohvik neljal korral, millest esimene leiab aset 26.03.2020 kl 19 kohvikus Ait Tallinnas.

 

Teie ette astuvad ansamblid Päri Päri (Maarja Soomre, Tanel Ruben, Jaan Varts) ning duett Tšerdakov&Kormin. Lisaks muusikale räägime esinejatega nende elust ja loomingust, vestlust hoiab ärksana Jüri Muttika.  

 

Oled oodatud muusikat nautima, kaasa mõtlema ning esinejatele küsimusi esitama!

 

Kristi Pumbo

EFN  teabe- ja projektijuht

 
 
 
 
 
 

KULDSED KÄED

 
 
 

EFN kutsub kõiki käsitöö- ja pärimushuvilisi Natalja Jampolskaja meisterdamise töötubadesse. Tänavuseks teemaks on traditsioonilised vene nukud, mida valmistati paganluse aegadel tähtsate sündmuste ning tähtpäevade puhul. Usuti, et nukud kaitsevad kodu ja koduseid, abistavad majapidamises, tervendavad ja tugevdavad peresuheid.

25. jaanuaril meisterdati koos huvilistega nukku „Nedolja“ ehk „halva saatusega nukku“. Nii nagu nimigi reedab, kehastab see elus toimuvaid halbu sündmusi.

 
 

Seepärast tehakse „Nedoljat“ vaikselt omaette, meenutades kõike seda, millest soovitakse lahti saada. Pärast nuku valmimist toimub selle rituaalne põletamine, et kõigest halvast igaveseks vabaneda.
15. veebruaril saavad kuldsete kätega osalejad endale „Dolja“ehk „hea saatuse nuku. Nukule on iseloomulik pikk pats, millest kui oma saatusest saab kindla käega kinni haarata.

 
 

Järgmised Natalja Jampolsakaja töötoad toimuvad: 21. märts „Kellukese nukk“, 18. aprill „Tervendav nukk“ ja 16.mai „Teelolija nukk“. Töötoad on avatud kõikidele huvilistele ning toimuvad Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas aadressil Liivalaia 40, Tallinn. Osalemine on tasuta. Töötubasid toetavad Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.

 

Tekst ja foto:

Lyudmila Yamurzina

EFN Vähemusrahvaste

töörühma juht

 
 
 

RAHVAMÄNGUD TÄISKASVANUTELE

 
 
 

Alates detsembrikuust toimuvad Ekaterina Soorski eestvedamisel täiskasvanutele mõeldud rahvamängutunnid, mis on iga kord pühendatud mõnele rahvakalendri-tähtpäevale. Detsembris mängitud rahvamängud pühitsesid talvist pööripäeva, veebruari alguses mõeldi aga talvepoolituspühale.

 
 

Ringmängutunnid on lõbus ajaveetmisvõimalus, koos naeru, laulu, tantsu, uute sõprade ja hea tujuga. Mängitakse nii eesti, kui vene keeles. Rahvamängud toimuvad iga kahe nädala tagant Tallinnas Vene tn. 6. Järgmine võimalus selleks on 16. veebruaril kl 12-15.

 

Õpituba toetavad Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.

 
 

Kristi Pumbo

EFN teabe- ja projektijuht                                                                       Foto: Elina Kostabi

 

TOROPI SIMMAN TULEKUL

 
 
 

Leigarid on alates 1969. aastast tegutsev rahvakunstiansambel, kelle missiooniks on hoida, õppida ja edendada eesti pärimuslikku tantsukultuuri. Ansambli esimene kunstiline juht oli silmapaistev eesti rahva- ja pärimustantsu uurija ning populariseerija Kristjan Torop (1934-1994).

Alates 1995. aastast korraldavad Leigarid igal aastal märtsikuus, Toropi sünni-aastapäeva, 5. märtsi paiku ühe avaliku 

 
 

simmani vm sündmuse, mis kannab aktiivselt hoolt eheda tantsupärimuse kestva elujõu eest. 

2020. aasta 7. märtsil kl 11 on Tallinnasse Kaja kultuurikeskusesse oodatud kõik, kellele meeldib pärimuslikku tantsu või pärimuspõhist autoriloomingut vaadata ja kõik, kes ihkavad ise tantsida. Sel hommikul saab mõlemat. Vaatamiseks pakume Leigarite erinevates harjutusrühmades talve jooksul sündinud uut koreograafiat ning värskelt uuritud või taasavastatud ja õpitud erinevate paikkondade ehedat pärimustantsu. Oma hääle ja liikumisega astuvad üles ka Leigarite laulurühmad. Tantsuks mängivad Leigarite pillimehed.

 

Sille Kapper, PhD                                                                                       Foto: Sven Tupits

Associate Professor of Folk Culture
(Folk Dance)

 
 
 

TEATED KURAATORITELT

 
 
 
  • 8.02.2020 toimub Tallinnas õppepäev "Loitsud ja regilaul rahvakultuuris", kus tutvustatakse loitsude erinevaid tüüpe, kasutusviise, kasutamisvõtteid ja allikaid. Päeva teisel poolel on jutuks regilaulu põline maailmanägemine, kujundlik keel, erinevad laulutüübid ja laulmisvõtted ning lauldakse rohkesti regilaule. Korraldaja on MTÜ Põline pere. Loe lähemalt!
 
 
 
  • 14.-15.02.2020 toimub Tartus "Eesti vaimse pärandi aluskursus". Kahepäevane koolitus on põnev ja rikastav mõtterännak päritud mõttemustrite, põliste väejoonte ja esivanemate tarkuste radadel. Jutuks tulevad eesti keele maailmavaade, sõna ja nime vägi, loitsud, regilaul, taiad ja kombetalitused, hing, vägi, haldjad, vaimud, jumalad, loomine, eluringi tähtpäevad, rahvakalender, hiied ja teised looduslikud pühapaigad. Korraldaja on MTÜ Põline pere. Loe lähemalt!
 
 
 
  • 09.–12.07.2020 toimub XXVI Võru pärimustantsu festival. See on 1995. aastal alguse saanud ainulaadne rahva ja pärimustantsu üleilmset rikkust tutvustav tantsijate ja pillimeeste suurpidu. Võru pärimustantsu festival on CIOFFi tunnustusega festival. Rahvusvahelise festivali raames toimub võistumängimine Teppo tüüpi lõõtsadel, tänavatants, tantsuorienteerumine, festivalilaat, kontserdid, õpitoad ja palju muud huvitavat. Loe lähemalt!

 
  • 1.04.2020 Võrumaa laste folklooripäev toimub Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses. 

 
  • 22.-24.05.2020 Saarte laste VII pärimuspäevad toimuvad Pranglil. 
 
 
 

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU POOD

 
 
 

Eesti Folkloorinõukogu avas oma kodulehel poe. Müüdavate kaupade valik on küll tagasihoidlik, kuid seda suurem oma sisult. 

 

Head tutvumist!

 

 

SISENEN POODI!
 
 
 

EESTI PULM

 
 
 

Ilmunud on väiketrükis „Eesti Pulm“, mille autoriks on Liis Burk ja Lahemaa Pärimuskoda. Raamat valmis koostöös Eesti Folkloorinõukogu ja Rahva-kultuuri Keskusega. „Eesti pulm“ annab kiire ja kom-paktse ülevaate meie vanema pulmakombestiku olemusest, ülesehitusest, tegelastest, rituaalidest ja

 
 

võimalustest seda tänasel päeval täielikult või osaliselt kasutada. Autor loodab, et pulmadega kokkupuutuvad inimesed saavad selle abil juurde teadmisi ja pisiku ka meile omaseid kombeid senisest enam rakendada. Lehekülgi ja teksti rikastavad rõõmsad värvilised fotod 2016. aastal toimunud Eesti pulmast ning sisaldab ingliskeelset lühikokkuvõtet.

 

Liis Burk

Lahemaa Pärimuskoda

 
 
 

VIRON VAKKA

 
 

Kristjan Toropi raamatu “Viron vakka” juurde kuuluva tantsuvideote DVD materjalid nüüd saadaval ka veebis. Tantsud on filmitud 2005. ja 2006. aastal Virumaal Kohala mõisas. Videotes on näha Leigarite tantsijaid ja pillimehi Toomas Toropi juhendamisel. Täpsemalt saad "Viron Vakka" veebiversiooni kohta lugeda Leigarite koduleheküljelt.

Vajuta siia!
 
 
 
 

                                                                                              Foto: Leigarite koduleheküljelt

 
 
 

PÜHADEAEG - SVJATKAD

 
 

Enamus slaavlasi ja õigeusklikke tähistab jõule vana kalendri järgi 7. jaanuaril. Jõuludele järgneb talvine pühadeaeg „svjatkad“, mis kestab kaks nädalat. Venemaa territooriumil elab palju väikeseid rahvusi, kelle kombed on tihti läbipõimunud. Näiteks on kõikidel rahvastel olemas talvised pühad, mil tähistatakse uue aasta algust, uute lootuste tekkimist ja tulevase saagi ennustamist. Eriti tähtis oli see talupoeglikes kultuuritraditsioonides, kaasa arvatud soome-ugri rahvastel. Marilased nimetavad seda aega šorõkjol (lamba jalg), sest lambast sõltub talupoegade elu. Sealt tuleb nii liha, vill kui ka nahk. Uurijate arvates on see aga kaasaegne tõlgendus. Iidsetel aegadel tähendas „jol“  sama nagu sõna „jõul“ eestlastel ning soomlastel. Seega - selle püha tähistamine tähendab uue aasta algust. Udmurdid nimetavad seda aega “vožodõr“ s.o aegade ristmik, ülemineku aeg.

 
 
 

Slaavlased tähistavad samuti „svjatkasid“. Mütoloogilises tähenduses on see aeg, kui päike end pöörab, päev pikeneb ja algab uus aasta koos uute lootustega. Sel ajal ei tehta tööd, vaid rõõmustatakse, käiakse külas ning ennustatakse. Külas ei käi aga mitte tavalised inimesed, vaid sandid - maskeeritult, tagurpidi pööratud kasukatega ning muidugi muusika saatel. Need sandid kehastavad teispoolsusest külla tulnud esivanemaid. Teise maailma elanikega on lubatud „mängida“ vaid sel

 
 

perioodil. Majarahvas peab sante lahkesti vastu võtma ning neid kostitama. Sandid uurivad, kuidas pererahvas elab, mida nad on teinud ja ega nad laiskvorstid pole olnud. Kui kostitatakse hästi, soovivad sandid õnne ja lubavad head saaki.

Slaavlastel kestab pühadeaeg 19. jaanuarini s.o ristipäevani. Erinevad rahvad kutsuvad seda püha pisut erinevalt, kuid see on siiski seotud veega. Marilased nimetavad seda „päevaks, mil vesi mängib“, udmurdid „jäätumise päevaks“.  Kõikjal usutakse aga tänini, et just sel päeval on veel võlujõud. Kõik meie vähemusrahvaste töörühma esindajad mäletavad, kuidas nad tähistasid seda püha lapsepõlves oma kodumaal, seepärast otsustati armsaid mälestusi taaselustada. 

 
 

„Svjatkade“ tähistamine toimus hubases Kõue Rahva Majas, mille palkidest seinad ning soe ahi meenutasid osalejate kodukülas olevaid taresid. Kõue külade Seltsi juhatus aitas selle toreda sündmuse korraldamisele igati kaasa.  Meie suureks rõõmuks osales „svjatkadel“ palju küla-

 
 
 

rahvast, neist enamus noored lastega pered, kes kõigest aktiivselt osa võtsid. Mari rahva esindaja Lyudmila Yamurzina tutvustas maride traditsioone. Vana kombe kohaselt viskas ta põrandale mitu peotäit pähkleid. See on teravilja sümbol, mis kannab enda sees uut elu. Laste ülesandeks oli lühikese ajaga võimalikult palju pähkleid leida. Pealtvaatajad said maitsta ka maride pähklikujulisi küpsiseid, mida valmistatakse traditsioonikohaselt meest, täistera nisujahust ja munast ning küpsetatakse õlis.

 
 

Udmurtlanna Natalja Batalova ja mokšalanna Veera Savkina näitasid mänge, mida mängisid pimedatel talveõhtutel abielutud noored. Mängude sisuks oli muidugi paarilise leidmine ja tulevase elu sümboliseerimine. Vene folklooriansambel Bõlina Haapsalust (juhendaja  Natalja Jampolskaja) ja pühapäevakooli õpilased näitasid traditsioonilisi sanditamiskombeid hoogsa teatraalse etenduse kaudu, kõlasid laulud ja sai nautida mänge. Külalistele pakkus elevust mesilasvaha abil ennustamine. Külma vette valatud sulavaha ennustas, mida võib uuelt aastalt oodata.

 
 
 
 
 

Nagu ühele korralikule peole kombeks, olid rikkalikul pühadelaual erinevad rahvustoidud -udmurtide perepetšid ehk lahtised lihapirukad, kuldsed ja kohevad mokša hirsi-pliinid, õunakoogid ja muud hõrgutavad road. Sisukas kokkusaamine lõpes ühise teejoomise ja vaba vestlusega. Pealtvaatajad olid elevil ning ei häbenenud küsida lisaküsimusi. Loodame, et vähemusrahvaste pärimuspidude tähistamistest Eesti erinevates paikades kujuneb traditsioon. Kutsuge meid külla!
Üritust toetasid Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.

 

Lyudmila Yamurzina                                                                               Fotod: Kristi Pumbo

EFN Vähemusrahvaste

töörühma juht

 

MOOSTE FOLGIKOJAS JÄMMITI!

 
 
 

25. jaanuaril toimus Mooste folgikojas esimene üle-eestiline pillimeeste jämm. Sündmuse idee autoriks ja korraldajaks oli rahvamuusik ja Mooste Rahvamuusikakooli õpetaja Krista Sildoja. Jämm on vaba ja improvisatoorne koosmäng, mille abil saab omandada ühist repertuaari, leida uusi hingesugulasi ning panna erinevad põlvkonnad muusika kaudu suhtlema.

 
 

Tuleb tunnistada, et umbes 150 pillimehega jämmi korraldamise mõte tundus selle esmakordsel väljahõikamisel ühtlasi nii hullumeelne kui ka aukartustäratav. Jämm oli osalejatele piirangutevaba - võis tulla mistahes pilliga ja tähtis polnud ka, mis helistikus see mängida võimaldab. Ainsaks eelduseks oli pillimänguoskus. Pillimehi tuli kokku igast Eesti nurgast ja esindatud instrumentide valik oli lai – kandled, karmoškad, lõõtsad, viiulid, torupillid, kitarrid, ukuleeled, akordionid jne. Kohata võis ka pingipilli ning harduldast sarvepilli.  Olgugi, et jämm eeldab spontaansust ja impovisatsiooni, on siiski hea ette teada, millised lood jämmimisele tulla võivad. Selleks koostatud repertuaarinimekiri koos videote ja mahuka noodikogumikuga oli usinamatele pillimeestele kodutöö tegemisel suureks abiks. Selle hinnalise ettevalmistustöö eest tuleb öelda tänusõnad Krista Sildojale ja Ott Kaasikule.

 
 

Jämmi avapauguks valiti kuulsa lõõtsakuninga Karl Kikka variant palast Titevanker. See lihtne, kui tempokas looke oli ühtviisi hõlpsalt mängitav iga pilliga. Laias plaanis olid repertuaaris pärimuslikud eesti pillilood ja laulud, pärimuse vaimus loodud uuslooming, tuntud seltskonnatantsulood, mõned hitid Eesti filmimuusikast ning mujal maailmas laineid löönud pärimus- ja autorilood.

Jahmatama pani eelkõige asjaolu, et pea 150 liikmeline grupp üheskoos mängida suudab, ilma et tagajärjeks oleks kõrvulukustav lärm. Õhtu edenedes tekkis ühe ühtse pillirühma asemel mitu väiksemat, ühed pigem poplugude, teised pärimuse austajad, kolmandatest kujunes spontaanne tantsijate rühm. Kokku tulnud arvukas pillimeeste seltskond mängis sõna otseses mõttes nii kaua, kuni pill kaenlas külili vajus. 

 
 
 

Järgmine taoline "hullumeelne" ettevõtmine leiab aset 06.06.2020 Väike-Baltica pärimus-peol.  Põhjalikumat infot  ning meediakajastusi leiab "Jaanuarijämmi" kodulehelt.

         

Kohtumiseni juunijämmil!

 

Kristi Pumbo                                                                    

EFN  teabe- ja projektijuht                                                                    Fotod: Krista Sildoja

 
 
 

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU KURAATORINA ALUSTAS TÖÖD ANNIKA AASA

 
 
 

Jaanuari alguses alustas Rahvakultuuri-keskuse Lääne-Virumaa rahvakultuuri-spetsialistina tööd Annika Aasa, kes sai oma eelkäijalt Pilvi Lepiksoolt „päranduseks“ ka vabatahtliku töö folkloori-kuraatorina.  Saagem temaga tuttavaks!

 

Annika Aasa: „Olen neli aastakümmet Virumaal siin-seal elanud, kasvanud ja tööd teinud. Folkloorinõukoguga lõin esma-kordselt käed siis, kui haarasin kinni ootamatust võimalusest olla Sõmerul toimunud Maaelu festivalil külaliste vastuvõtja.

Folklooriga kõige laiemas mõttes on kokkupuude olnud tegelikult lapsest saati. Olen olnud see õnnelik piiga, kes on 

 
 

saanud suure osa ajast kasvada memme ja taadi kõrval, koos nende lugude, laulude, juttude ja kogemustega.

Põlvest põlve edasikantav pärand on olnud nii loomulik osa minu elus, et tunduks kentsakas seda eraldi rõhutada. Teadmised, mis on minule antud ja mida mina edasi kannan, kogemused, mida olen omandanud ja oma eluosaks seadnud, rikastavad minu sisemist mina. Tihti arvame ja otsime midagi suurt ning üleloomulikku, kuid samas ei oska hinnata seda väikest ja omast. Sisemas on meil ju kõik omane olemas, meie esivenematelt õpitu on oluline igas ajahetkes.

Olen õnnelik, et õpingud Viljandis viisid mind kokku folkloristi Marju Kõivupuuga. Tänu Ene Lukka-Jegikjani õpetatule ja koostehtule on pärimuskultuuri väärtustamine veelgi süvenenud.

Eesti Folkloorinõukogusse sattumine oli elu loomulik kulg, muudatused ametipostil tõid kaasa mitmeid uusi väljakutseid. Olen sattunud väga väärikat rada käima ja minu pikaaegne eelkäija Pilvi Lepiksoo on jätnud küll pehmed, kuid väga sügavad jäljed, mida mööda tuleb nüüd edasi rühkida. Hindan kõrgelt tema panust, teadmiste- ja mälulaegast, sest nüüd on tarvis oma õuest kaugemale vaadata.

Oluline, et me ei unustaks oma pärimust, identiteeti. See peaks olema meie elu pärisosa, et me teaksime, kuhu kuulume. Uus ja huvitav tuleb ka vastu võtta, kuid ei tohi unustada väärtuseid, mida on loonud vana.“

                                                                                                                         Foto: erakogu

 
 
 

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU ÜLDKOOSOLEK

 
 

15. märtsil kl 11-16 toimub Eesti Folkloorinõukogu üldkogu Tallinnas Vene tänav 6. 
Päevakorras:

- 2019. aasta tegevuskava ning majandusaasta aruande kinnitamine;

- uue juhatuse valimine;

- Eesti Folkloorinõukogu folkloorikuraatori preemia saaja väljakuulutamine;

- 2020. aasta tegevuskava tutvustamine.

 

Üldkogule on oodatud kõik Eesti Folkloorinõukogu liikmed!

 
 
 

LEINAME: HEINO SÕNA (05.02.1937-10.12.2019)

 
 
 

Detsembris jätsime hüvasti Eesti tuntuima traditsioonilise kandle mängija Heino Sõnaga. Oma esimese kandlemängu õpetuse sai Heino oma isalt, Karl Sõnalt. Heino repertuaaris oli palju vanaaegseid pillilugusid, mis tõenäoliselt kõlasid juba tema isa nooruspõlves. Väärtuslikud olid Heino teadmised endisaegsete mängumeeste ja juhtumiste kohta. Saame teda meenutada nii Eesti Rahvus-ringhäälingu fonoteeki kui Eesti Rahvaluule

Arhiivi salvestatud mälestuste ja talletatud

 
 

kandlelugude kaudu. Eesti Folkloorinõukogu rahvakandlemängijate kaardistamise ja jäädvustamise projekti raames ilmus 2017. aastal heli- ja videokogumik tema poolt mängitud pillilugudest ja lauludest. Heino poolt mängitud muusika elab elujõuliselt edasi tema õpilaste ja õpilaste õpilaste kaudu.

 

Jäägu kõlama Heino enda südamesoov “Kallid sõbrad! Kõlagu eesti kannel teie hinges ja südames igavesti!”

 

Tuule Kann

Muusik ja kandleõpetaja

 
 

Pikem järelhüüe on loetav Eesti Folkloorinõukogu kodulehel.

 
Loe siit
 
 
 

KALENDRISSE KIRJA!

 
 

Fenno-Ugria hõimuklubi: Paul Ariste ja tema vadja päevikud

5. veebruar 2020

Fenno Ugria

 

Kangakudumise teooria

6. veebruar 2020

Harjumaa Muuseum

 

Viimsi Tantsuklubi veebruari tantsuõhtu

7. veebruar 2020

Viimsi Huvikeskus

 
 

Pelmeenipäev

8. veebruar 2020

Eesti Vabaõhumuuseum

 

 

Vaimne pärand meie ümber - kuidas seda märgata ja hoida?

12. veebruar 2020

Rapla Kultuurikeskus

 

Hiiu kandle talvepäevad / Talharpa Winter Days

14. veebruar 2020

Viljandi Pärimusmuusika Ait

 

 
 

Kirivöö kudumine

15. veebruar 2020

Harjumaa Muuseum

 

Kuldsed käed - traditsiooniliste slaavi nukkude töötuba

15. veebruar 2020

Tallinna Keskraamatukogu 

 

Ukulele Koolitus Täiskasvanutele

17. veebruar 2020

Hopneri Maja

 

 
 

Kontsert Juhan Uppin

20. veebruar 2020

Juuru Rahvamaja

 

Hargla Tantsuklubi

22. veebruar 2020

Hargla Maakultuurimaja

 

 

Maaslenitsa

29.02.2020

Eesti Vabaõhumuuseum 

 
 
 

Vaata suuremat valikut veebruarikuu üritustest ja koolitustest...

 
 
 

Järgmine Eesti Folkloorinõukogu kuukiri ilmub 2. märtsil 2020.
Ettepanekud edastada aadressil info@folkloorinoukogu.ee.

 
 

      Eesti Folkloorinõukogu

      Vene tn 6

      10123 Tallinn

 

   

           Leia meid Facebookis