EESTI FOLKLOORINÕUKOGU KUUKIRI

JUUNI 2021

 

 
 

SISUKORD

 

- 8 põhjust, miks osaleda Päritud väärtuste ööpäeval. 

- Kultuuriruumi rikkus vanausuliste juures.

- In memoriam Sulev Mäeväli.

- Virumaa kandlepäev.

- Pärimuslaager noortele: saame tuttavaks õpetajatega.

- Mis on FUFF? 4 küsimust Edina Csüllögile.

Pärandturism Eestis – milliseid võimalusi ja ohte see endas peidab? 

- Esimesi katseid maailmas koguda suulist ajalugu kohapealsetelt külaelanikelt. 

- Muud põnevat: Leia ravimtaimedest tuge, Rookroonide näitus Eesti Vabaõhumuuseumis, XI Satserinna sõirapäev,  Luupainajatest näopesuni, Kaheksas soome-ugri rahvaste maailmakongress, Viru Säru 35 - registreeri oma rühm pidustustele. 

- Kalendrisse kirja!

 
 

8 PÕHJUST, MIKS OSALEDA

PÄRITUD VÄÄRTUSTE ÖÖPÄEVAL 

 

Päritud väärtuste ööpäev (PVÖ) toimub juba 12.-13. juuni Saaremaal. Minna või mitte minna? Kui hinges närimas veel kahtluseuss, siis siin on kaheksa suurepärast põhjust, miks end kohe kirja panna! 

 

 • Kasuta võimalust reisimiseks. Praegu, mil reisimine on rariteet, tasub kindlasti ette võtta teekond mõnele saarele ja koguda just neid kogemusi, mida igale turistile ei jagata. Märkamatult võib nii tekkida lausa “välismaatunne”! 
 • Koge maalilisi vaateid. Saaremaa rabab juba esimesest pilgust ja hingetõmbest, see on kindel! Päritud väärtuste ööpäeva tee peale jäävad imearmsad kalurikülad, kirik ja rahvamaja, käsitöösahver, kohalikud elamud ja loomulikult lõputu mere-vaade. Nagu ikka, on kohale jõudes vaadata küll ja rohkemgi veel. Ja kõike saab teha just selleks sobivas kohas - näiteks milline paik saab olla veel õigem mere-teemaliste lugude kuulamiseks ja ühiseks laulmiseks kui seda on Ninase poolsaarel asuv miljonivaatega Tagaranna kaluriküla, kus iga maja isemoodi, tihedalt järgmise kõrval ning mere äärde jõudmiseks võib neist hoovidest läbi jalutada! 

Foto: Tagaranna. Allikas: Vikipeedia.

 • Ammuta teadmisi juba sadamast. Kas teadsid, et Saaremaal leiab siiani metsast miine või et paljud siinsed pered olid sunnitud sõja ajal kodust lahkuma? Mari Lepik võtab kõiki ööpäevalisi vastu juba sadamas, et näidata teel Kuivastust Iidele ära kõik, mis vähegi vaatamist väärt, ja räägib, kuidas on õnnestunud Sörve elu ja pärimuse hoidmine.  
 • Pane proovile oma Ö-tähe oskus. Saare murraku ja selle eripäradega läbi aja tutvudes saab igaühele selgeks, kui palju ta keel saarlasele omaselt väändub. 
 • Laiuta lahedalt. Iide külas on nii toas kui õues hulganisti kohti, kus loenguid kuulata. Nii ei pea keegi end nurkasurutuna tundma ja laiutada võib lahedalt! 
 • Õpi pärandoskusi ja kõht saab täis pealekauba. Millal viimati, kui üldse, proovisid sa valmistada vaimse kultuuripärandi nimistusse kuuluvaid pannileibu ja palte? Või õppisid malide valmistamise kunsti ja jooksid sokku? Või laulsid ja tantsisid Saaremaa pillimeeste pilli järgi? Tundub, et on tagumine aeg kõige sellega algust või taastutvust teha! 
 • Pista nina ürdimaailma. Varajasi ärkajaid ootab pühapäeval uudistama Popi ökotalu, kus tehakse puust ja punaseks, kuidas ürte kuivatada, töödeldada ja säilitada. Isu tekitamiseks vaata videot Popi ökotalust!  
 • Tee kõike päriselt. Kogu Päritud väärtuste ööpäeva programmi eesmärk on näidata  saarlaste elu sellisest küljest, mida igapäevaselt ei näe. Kogeda seda päriselt - traditsioonide, lugude, laulude, keele, rõivaste, ehete ja toidu kaudu. Kõige ehedamalt ilmneb piirkonna eripära ikka kohapeal seda ise kogedes ja kohaliku pärimusega tutvudes! 

Kohtume Saaremaal! 

 
 
Pane end kirja!
 
Uuri PVÖ kohta lähemalt!
 
 
 

KULTUURIRUUMI RIKKUS VANAUSULISTE JUURES 

Eesti Folkloorinõukogu teeb Eestis elavate vähemusrahvuste esindajatega järjepidevat koostööd, mille aluseks on põhimõte jääda oma juurte juurde, kuid suhelda aktiivselt ka teiste kogukondadega.

 

Üheks taolise koostöö väljundiks on iga-aastane kultuurivahetusprogramm "Kultuuriruumi rikkus", mis viib meil elavaid vähemusrahvusi külla erinevate Eesti piirkondade esindaja-tele. Kohtumistel tutvustatakse üksteisele käsitööd, rahvustoitu, rahvamuusikat, -tantse ja traditsioone. 

 
 

Foto: Leanne Barbo ja Maarja Sarv

Autor: Jaak Sarv

 
 

Tänavu,  5.-6. juunil, seisab ees kahe-päevane reis vanausuliste juurde. Peipsi veerde jõuab igal aastal üha enam uudis-himulikke turiste, kuid palju harvemini külalisi, kel endal võimalus kostitada kohalikke elanikke rikkaliku kultuuri-programmiga. Peipsimaa Külastuskeskuse ja Mustvee Kultuurikeskusega koostöös valminud programmis tutvustataks meile pomoorlasi, fedossejevlasi ning "endisi vanausulisi". Külastatakse vanausuliste külasid ja palvemaju, sh Raja küla palve-maja, mille ümberehituse suurimaks eestvedajaks ja suurannetajaks oli maailmas tuntud ikoonimaali koolkonna rajaja Gavriil Frolov. Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juht Pavel Varunin pakub külalistele pakutrüki õpituba, külastatakse vana kalurimaja paadikuuris paiknevat  Voronja  galeriid. 

 
 

“Kultuuriruumi rikkusest" osavõtvad külalised pakuvad omakorda kohalikele põnevaid töötubasid: Prangli saare rannarootslaste rahvamuusika ja ajalugu, mari tikandi õpituba, mari pirukate õpituba, tatari rahvusköögi õpituba. Sellest külaskäigust sünnib lausa kaks kontserti, kus astuvad üles Tallinna Mari seltsi ansambel, liivlaste pereansambel, Pakri saare rannarootslaste orkestri vähendatud koosseis ning kohalikud kollektiivid. Kõik huvilised on lahkesti palutud osa saama nii tasuta töötubadest kui kontsertidest. 

 
 

5. juunil  

- kl 15.00-17.00 käsitööõpitoad Mustvee Kultuurikeskuses 

- kl 17.00-18.00 kontsert Mustvee lauluväljakul 

 

6. juunil  

- kl 15.00-15.30 kontsert Voronja galeriis

 

Kohtumiseni peipsiveeres!

 

Foto: liivlaste pereansambel

 
 

Korraldab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm, toetavad  Kultuuri-ministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Tallinna Linnakantselei Kodurahu programm.

 

IN MEMORIAM SULEV MÄEVÄLI 

28.02.1936 – 21.05.2021 

Sulev Mäeväli (perekonnanimi kuni 1938. aastani Eintrei) sündis 28. veebruaril 1936 Kasispeal Kõnnu vallas Kuusalu kihelkonnas Harjumaal. Tema lapsepõlv möödus sõjaperioodil Loksal, vanaema hoole all. 1944. aasta septembris sõideti Tallinnas elavate vanemate juurde, et põgeneda üheskoos välismaale. See ebaõnnestus ja nii läks Sulev 1944. aasta sügisel kooli Tallinna Westholmi gümnaasiumi. Sulevi enda sõnul läks 1946. aastal elu Tallinnas majanduslikult niivõrd kitsaks, et koliti isakoju Kärdlasse, kus oli võimalik peret toita. Koolitee jätkus Kärdla keskkoolis, mille kõrvalt laulis ta kuni 1959. aastani Kärdla kiriku kooris ning Kärdla kultuurimaja segakooris.

 

Elutee viis Sulevi Narva soojuselektrijaama löökehitustöödele, kus ta omandas vene keele, mis ülikooliaegadel õpet kergendas. Ülikoolis spetsialiseerus ta 1967. aastal kunstiajaloole, millega tekkisid tal enda mälestuste järgi kõige esimesed kokkupuuted karjas käies, kus lugemiseks olid ühes võetud naabrimehe raamaturiiulilt Eesti kunstiajaloo väljaanded. Need olid huvitavad, meeldejäävad ja kui ülikoolis moodustati kunstiajaloogrupp, ühines Sulev sellega. 1969. aastal lõpetas Sulev Mäeväli Tartu Riikliku Ülikooli kunstiajaloolasena.

 

Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsioonis. 1989. aastatest alates oli ta Tallinna Linnamuuseumi kauaaegne teadusdirektor ja peaspetsialist. Ta oli baltisaksa kultuuripärandi uurija ja tutvustaja. Sulev Mäeväli on 2005. aastal auhinnatud Saksamaa teeneteristiga. 

 
 

Foto: Sulev Mäeväli ja Linda Ülend

Eesti Vabaõhumuuseumis 2017

Autor: Peeter Talvar

 
 

 

Aastatel 1985-2008 oli Sulev Mäeväli seto leelokoor Sõsarõ kunstiliseks juhiks. Eeldused muusikavallas tegutsemiseks olid tal varasematest koorilaulu aegadest, lisaks laulis ta ka Tallinna Toomkiriku kooris. Sulev oli leelokoori kooshoidja, kes suutis seda järjepidevat ja aeganõudvat tööd teha oma põhitöö kõrvalt. Koorile omistati repertuaarivaliku ja esituste eest Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt kõrgem kategooria. 

 
 

Arvestades seto kultuuri eripära ja selle väljenduslaadi, töötas ta läbi hulganisti arhiivimaterjale seto traditsiooniliste tähtpäevaprogrammide koostamisel nii, et nende esitamisel tekkis seto kogukonna iga liikme südamesse kaugelejäänud kodutunne, meenus oma isatalu, lapsepõlv ja noorus. Koor oli sagedasti kutsutud osalema Tallinna linna kultuuriüritustele.

 

Tänu Sulevi autoriteedile oli Tallinna Linnavalitsuse poolt setodele alati võimaldatud nii aeg kui ruum oma tegevuste läbiviimiseks. Sulev Mäeväli poolt korraldatud koori ülesastumised olid hinnatud ja meeleldi külastatud nii Vabariigi Kultuuriministeeriumi kui ka tollase Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindajate poolt. Koori liikmeid on nende poolt korduvalt tänatud au- ja tänukirjadega. Sulev Mäeväli panust tutvustada laulukoor Sõsarõ kaudu seto kultuuri ka väljapool Eesti Vabariiki tuleb kõrgelt hinnata. Koor on saanud oma korduvate esinemistega sooja vastuvõtu osaliseks Saksamaal, Soomes, Rootsis, Ukrainas ja Venemaal. 

 

Sulev Mäevälja, töökat ja lugupeetud inimest, jäävad tema nelja lapse ja kolmeteistkümne lapselapse kõrval leinama ka seto leelokoor Sõsarõ liikmed.  

 

Laulukoor Sõsarõ nimel Riina Kabi 

 

VIRUMAA KANDLEPÄEV 

 

10. juunil toimub Virumaa kandlepäev, mille eesmärk on hoida au sees kohalikke mängijaid. Virumaa on väga rikka ja kireva kultuuriga, kus põimuvad eesti, vene ja ingerisoome traditsioonid. Kõik see kajastub ka pillimängus.  

 

Mida kandlepäeval kuuleb-näeb-teada saab? 

 • Tutvu Virumaa pillimängijate ja nende mängustiiliga. Tuule Kanni õpetusel saavad  Ida- ja Lääne-Virumaa kandleõpilased tuttavaks näiteks Kadrina lähedalt pärit omaaegse rahvapillivirtuoosi Kandle-Jussiga (Johannes Rosenstrauch 24.02.1891 - 30.08.1958, kelle sünnist möödus tänavu 130 aastat), kauaaegse kandleõpetaja Tatjana Tallermaga, Viru-Jaagupist pärit kandlemeistri Walter Raudkiviga ja mitmete teistega. 
 • Saa teada, mis on tikuga kandlemäng. Tuule Kann tutvustab huvilistele Virumaa kohalikku mängustiili ehk nn tikuga mängu. Seda viljeles muuseas ka hiljuti lahkunud Igor Tõnuristi vanaisa.  
 • Inspireeru pärimusest, nagu seda teeb Mari Kalkun. Mari Kalkun jagab oma kogemust pärimusest kui inspiratsiooniallikast oma loomingus ja kuidas see omakorda innustab noori rohkem oma kohalikku pärimust uurima. Lisaks tutvustab Mari kandle kõlamaailma ja võimalusi ning ühiselt õpitakse lugusid.  

 • Kell 18 on kõikidel huvilistel võimalik kuulata Kiviõli Kunstide Koolis Mari Kalkuni kontserti. Pileti hind on 7 eurot ja seda saab ette soetada Fientas või kohapeal pool tundi enne kontserdi algust.  

Virumaa kandlepäev on üks osa Eesti Folkloorinõukogu algatatud rahvakandlemängijate ja -meistrite kaardistamise jätkuprojektist, mis praeguses järgus keskendub just vanade oskuste edasiandmisele uuele põlvkonnale. 
 
Virumaa kandlepäeva toimumist toetavad Eesti Kultuurkapitali Lääne- ja Ida-Virumaa ekspertgrupid. 

 
 
 

PÄRIMUSLAAGER NOORTELE:

SAAME TUTTAVAKS ÕPETAJATEGA  

Eesti Folkloorinõukogu ja FUFF ettevõtmisel toimub tänavu esmakordselt 13-16-aastastele noortele suunatud pärimuslaager. Ootame Võrumaa metsade vahele just neid, kel on juuri ka Eestist kaugemal ning kes peavad lugu enda ja oma esivanemate pärimuskultuurist. 

 

Laagris viivad õpitubasid läbi eri rahvusest õpetajad, kes on saavutanud oma loomingulise eripära ning tuntuse just seeläbi, et neile pakub huvi, kes nad on ja kust tulevad. 

 

KES NAD ON?

 

Režissöör ja produtsent Edina Csüllög on pärit Ungari pealinnast Budapestist, kuid elab juba mõnda aega Lõuna-Eesti metsade keskel. Edina arvates on just filmikunst parimaks vahendiks väljendamaks, millest me mõtleme ja unistame ning milliseid väärtusi hindame. Edina pühendab igapäevaselt oma energia soome-ugri rahvaste tutvustamiseks loodud MTÜsse FUFF, mis korraldab aastaringselt põnevaid üritusi, sh ka Sänna filmifestivali ning filmilaagreid noortele.  

 
 

Edina Csüllög

 

Mida laagris koos Edinaga teeme? 

 • Käime läbi filmitegemise ABC: ideest stsenaariumi ja filmimiseni.  
 • Räägime, mida kujutavad endast piltjutustus (storyboard), režissööri stsenaarium ja võtteplaanid. 
 • Läbime praktilise kiirkursuse „Kuidas jõuda esilinastuseni - montaaž, helindus“. 
 • Teeme oma ideed teoks ja valmistame ise filmi. 
 
 

Moedisainer Natalja Lill on mari rahvusest ja väljendab oma pärimust haruldase tikkimistehnika kaudu. Natalja sõnul süvenes ta tikkimistehnikat õppides üha enam esivanemate tikandite sisusse ja tähendusse - mida ja miks meie esivanemad tikkisid. Huvi selle vastu, kuidas oma pärandit tänapäevaelus kasutada, tekkis tal Eesti Kunstiakadeemias õppides. Kuidas lisada tänapäevasesse garderoobi rahvuslikke elemente läbi aksessuaaride, soengu, meigi, et alles jääks omanäoline arhailine hõng? 

 
 

Natalja Lill

 

 

Mida laagris koos Natalja teeme? 

 • Arutleme, kuidas saadakse moekunstnikuks.  
 • Vaatame üheskoos rahvuslikku moeloomingut.  
 • Disainime endale värvide abil rahvuselementidega T-särgi.  
 
 

Setu hõbesepp ja ehtemeister Evar Riitsaar on mitmekesiste käsitöötehnikate ja materjalidega tegelenud juba 40 aastat. Ta arvab, et rahvad ja kultuurid, kes oma käsitööoskuseid väärtustada, põlvest põlve edasi kanda oskavad ning vajalikuks peavad, jäävad kestma. Evarile on südamelähedaseim seto pärimusehetest lähtuv hõbeehete valmistamine, kuid ta teeb ka puuskulptuure, trükipakuklotse ja seinamaalinguid. 

 
 

Evar Riitsaar

 

 

Mida laagris koos Evariga teeme? 

 • Tutvume soome-ugri ehete, mustrite ja kirjadega. 
 • Joonistame lihtsamaid ehte- ja mustrikavandeid. 
 • Vaatame lühifilmi seto sõle valmistamisest. 
 • Valmistame endale vaskplekist ehte mustripunslite abil. 
 
 

Töötubadest vabal ajal sisustavad õhtuseid ettevõtmisi noored ise, õpetades üksteisele rahvuslikke mänge, laule, tantse ning saavad võimaluse astuda üles vabal laval. Laagrit hoiavad ühes hingamises ning heatujulisena kasvatajad Merill Mägi ja Alexander Arabkin

 

Laager toimub Mõniste rahvamajas 28. juuni - 1. juuli ning registreerumine on avatud kuni juuni keskpaigani. Täpsemat infot leiab meie kodulehelt.

 

Laagrit toetavad: Integratsiooni Sihtasutus, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Rahvakultuuri Keskuse regionaalne fond, Kultuuriministeerium.

Loe noortelaagri kohta lähemalt!
 

MIS ON FUFF?

4 küsimust Edina Csüllögile 

11.-13. juunil toimub Sänna kultuurimõisas taaskordne soome-ugri filmifestival FUFF. Uurisime selle eestvedajalt Edina Csüllögilt, kust sai festival alguse ja miks peaks igaüks leidma tee sündmuskohta. 

 

Kuidas FUFF festival alguse sai? 

2013. aastal tekkis mul korraga väga palju vaba aega – kolisin Lõuna-Eestisse ning Ungari Filmi Päevad, mida aastaid korraldasin, olid lõppemas ja meie ungari kogukond kolis laiali. Kohtusin Tsiistre Linamuuseumi eestvedaja Kristina Remmeliga, kes oli soetanud kvaliteetse kinotehnika ning sellest kohtumisest sündiski FUFF (Finno-Ugric Film Fond).  Samas oli soome-ugri filmifestivali mõte mu mõtetes juba ammu kusagil olemas. Kui lõpetasin režisöörina BFMi küsis Hagi Šein minult, mida ma tahaksin oma eluga peale hakata. Vastasin kõhkluseta, et tahan teha soome-ugri filmifestivali. Olen terve elu soome-ugri asjadega tegelenud ja kui sellele lisandusid režissööri-õpingud, ei olnud vaja just palju fantaasiat, et mõelda välja, kuidas need kaks asja omavahel kokku panna.  

 

Mis on olnud nende aastate jooksul festivali korraldades iseendale kõige suure-maks üllatuseks?  

Suurim üllatus on see, et inimestel on huvi vabatahtliku töö vastu. Oleme niši-festival. Mart Kivastik kirjutas, et meil on punase vaiba asemel roheline vaip, seega ei suuda see festival võistelda rahastuse poolest PÖFFi ega mõne muu Tallinna festivaliga. Töötame vabatahtlikega, kes on samuti pühendunud soome-ugri temaatikale ning kellele on tähtis, et festival toimuks igal aastal. Suureks üllatuseks on festivalil tekkiv armastuse atmosfäär, mistõttu paljud nimetavad seda lausa armastuse festivaliks. 

 

Mida on oodata tänavuselt festivalilt?  

Festivali peateemaks on sel aastal mitmekesisus ja fookuses noored. Ootame külastama nii soome-ugri kultuuri austajaid kui ka filmihuvilisi noori, kes soovivad töötubades oma filmitegijakarjääri alustada. See on soome-ugri elu-olu kajastav festival, kus kogetakse loodusrahvaks olemist ning saadakse seejuures targemaks. Toimuvad ühised filmivaatamised ja kontserdid, mõttevahetused-seminarid ning suitsusaunaõhtud. Filmiprogrammi on võimalik vaadata ka veebis, kuid suitsusaunas leili visata ja juttu vesta saab vaid kohapeal. 

 
 
 

Nii Sännas kohapeal kui veebikinos on võimalik vaadata:  

 • filmi “Viimane liivlane” (režissöör Mikko Piela); 
 • noorte lühidokumentaalfilmide kogumikku mitmekesisuse teemal "Rääkimata lood/Stories Untold"; 
 • dokumentaalfilmi eesti ungarlastest ning  
 • valikuid saami, ungari, eesti, soome ja väikerahvaste programmi lühifilmidest.

 

Hasso Krull kõneleb teemal "Väreleb, võbeleb, virvendab: ontoloogia ja poliitika". Toimuvad hõimurahvaste toidutöötoad, õhtuti aga väärt kontserdid.

 
 

Noortele ja lastele suunatud töötubades saab peale filmitegemise ja animatsiooni õppida ka laululoomist, joogat, käia looduses ja teha muud põnevat. Festivali lõpetab loodusliku mitmekesisuse vajalikkusele pühendatud seminar, mille peaesinejad on Aveliina Helm ja Rea Raus. 

 

Milline näeb festival välja sinu unistustes 10 aasta pärast? 

Minu unistus oleks, et 10 aasta pärast toimuks FUFF mitte ainult Eestis, vaid ka erinevates soome-ugri külades Venemaal. Ajal, mil reisimine on keeruline ja meie sõbrad Venemaalt siia ei pääse, tegime üleskutse „Korralda ise FUFFi festival“. See tähendab, et igaühele, kes soovib oma külas, linnas festivali teha, laenutame meie filme ja aitame korraldamisele kaasa. Hantõ-Mansiisk on selle võimaluse vastu juba huvi tundnud ja loodame, et peagi on liitujaid veelgi. 

 

Lisaks sellele tahaksime edendada Eestis noorte soome-ugri liikumist – usun, et see on meie suund. Rahulolu pakuks ka see, kui oleks rohkem seto- ja võru-, aga ka muukeelseid Eesti territooriumil elavate soome-ugrilaste filme.  

Vaata festivali kava!
 

PÄRANDTURISM EESTIS – MILLISEID VÕIMALUSI JA OHTE SEE ENDAS PEIDAB? 

Märtsis valmis uuringu "Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused" lõppraport. Uuringu põhjuseks oli asjaolu, et vaatamata väga rikkalikule ajaloo- ja kultuuripärandile on Eesti potentsiaal turismi, eeskätt välisturismi arendamiseks suuresti kasutamata ning välisturistide raha jääb peamiselt linnadesse, eeskätt Tallinna. Maapiirkondadesse, v.a mõned paremini turundatud regioonid nagu Saaremaa ja Setomaa, jõuavad välisturistid harva. Uurimisrühma juht, Tartu Ülikooli professor Heiki Valk selgitab, millised olid uuringuga seotud üllatuskohad ja mille suhtes peaksime pärandturismi puhul valvsad olema.  

 

Milliseid üllatusi uuringust ilmnes, mis oli ootamatu? 

Kõige huvitavam oli info selle kohta, mis turiste huvitab. Ei osanud arvata, et see on sedavõrd suur lähimineviku, nõukogude aja ja Eesti inimeste tänapäevase elu vastu. Et kõrged hinnangud tulevad mõisatele ja keskaja ehitistele, võis ette aimata, aga väga suur on huvi vanapärase kultuuriruumi vastu kõige laiemas mõttes – mitte ainult arhitektuuri-pärlite, vaid väikelinnade, ajalooliste maa-asulate, kihelkonnakeskuste ja pärandmaastike vastu üldse. Huvitab maa kui tervik ning loodust ja pärandit tajutakse ühe tervikuna. 

 

Ilmnes ka nõudlus kitsapiiriliste, kindlale huvigrupile suunatud teemapakettide järele, samuti vajadus infot senisest enam levitada. Turist läheb vaatama seda, mille kohta on olemas eelteadmised. Visitestonia.com lehekülg on väga hea ja laialt tuntud, aga seda võiks mitmes suunas edasi arendada. 

 

Uurimus oli põhjalik, kuid näib, et kohustust saadud tulemustega edasi tegeleda pole justkui kellelgi, on pelgalt lootus, et keegi võtaks asjade edasise käigu oma südameasjaks. 

Eks lootma ikka peab. Kuna algatus uuringuks tuli EASist, siis tahaks loota, et asi jätkub ning see ei jää lihtsalt üheks projektiks, mis sai läbi ja mille asemele tulevad uued. Sisulised otsustajad on ju ministeeriumid. Projekti lõpuseminaril oli Kultuuriministeeriumi esindaja kohal, aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist polnud kedagi. Praegusel kärbete ajal täiendavat rahasüsti küll ei paista, aga samas saab paljugi ära teha olemasolevate toetusmeetmete raames, sealseid prioriteete ja valikuid suunates. Väga oluline maamärk on Tartu saamine Euroopa kultuuripealinnaks 2024. 

 

Kelle käes Teie hinnangul pall õigupoolest on – kas  kesksete asutuste (EAS ja ministeeriumid) või pigem päranditoodete pakkujate, kes peaks haarama edaspidi initsiatiivi? 

Praegune olukord päranditurismis tundub üsna kaootiline – asjad toimuvad kohalikul või regionaalsel tasandil, aga tervikpilti ei halda keegi. Et edasi minna, tundub vaja olevat ikkagi keskset riiklikku strateegiat ja lähenemist. Muidu olukord põhimõtteliselt ei muutu, kuigi uuringu tulemuste valgusel on mõned asjad ehk selgemad kui varem. Päranditoodete pakkujad, sedavõrd, kui on olemas organiseeritust, võiksid aga kindlasti pöörduda, tuginedes uuringule, mõlema nimetatud ministeeriumi poole, näidates üles oma huvi. Kui altpoolt ei torgita, ega siis asjad liikuma ei hakka – ametnikel on tööd küllaga. Tegeldakse ikka nende asjadega, mida keegi “surub”. 

 

“Huvitaja” saates tõite näite meie puitehitiste kogumi heast säilimisest. Kuidas vältida olukorda, et turismi arendamisega ei saeks me ise oksa, millel istume – mida rohkem turiste, seda rohkem tekib vajadus kohandada piirkondi turistidele meele-päraseks? Milliseid ohtusid näete seoses turismi arenguga? 

Ajalooliste esindusmuististe puhul näen tõsist “ülearendamise” ohtu. Hoida tuleks kõike vana ja ehedat, tänapäevaste ja moodsate lisanduste viimine ajaloolisse keskkonda on kurjast. Kui arenduse eesmärk on rajada keskaegse linnuse varemetesse valgustus, euromuru, sirged kõnni- ja kaldteed, et ligi saaks ka kõpskingade ja ratastooliga, siis jätaksin sellise arenduse parem tegemata. Kui ajalooline objekt kaasajastatakse ja varustatakse tänapäevase infrastruktuuriga sedavõrd, et selle ehedus kaob, on tulemus äraspidine. Pigem tuleks raha panna müüride lagunemise pidurdamisse. Pärandi hoidmine on tähtsam kui selle mugandamine müümise eesmärgil. Ajalooliste paikade puhul peaks arendus olema selline, et seda ei märka. 

 

Turistidele esinemise osas on oht, et raha eest “pannakse plaat käima” ja asi taandub äripõhimõttele – eesmärk on võimalikult väheste kuludega pakkumise eest võimalikult suur tulu. Uuringus joonistus see oht selgesti välja. Oht on ka turistide arvu suurendamine niivõrd, et see ületab paiga või kohaliku rahvaürituse koormustaluvuse. Tuleb väga kaaluda, kui palju võõraid üks või teine üritus välja kannatab. Laatade ja suurte festivalide puhul ohtu üldiselt ei ole – seni, kuni turistide arv pole üle kriitilise piiri –, aga kohaliku väiksema sündmuse puhul võib juba üks bussitäis seda punast joont ületada. Väiksematele üritustele turistide toomise soovi korral võiks eelnevalt uurida kohaliku kogukonna arvamust. 

 

Suur oht on kitš – see, mida on masstoodanguna lihtne teha,  mis kaotab originaalsuse ja viib taseme alla. Öeldu puudutab nii meeneid kui vaimset kultuuripärandit (laulud, tantsud, muusika). Sisuliselt võiks seda võrrelda hiina kauba pakkumisega. 

 

Loe lõppraportit ja kuula Heiki Valgu intervjuud saates "Huvitaja!"

 

ESIMESI KATSEID MAAILMAS KOGUDA SUULIST AJALUGU KOHAPEALSETELT KÜLAELANIKELT 

 
 

Kohaliku kultuuri- ja ajaloo ning pärimuse hindamatuks allikaks on ajaloolise pärimuse kogu Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis. Nii nagu 1980.–1990. aastatel, kui koguti suulist ajalooteadmist, mis ametlikesse arhiividesse ei jõudnud, viidi ka esimesel iseseisvusajal, 1920.–30. aastatel, läbi laiaulatuslik ajaloopärimuse kogumine. Eesmärgiks oli jäädvustada andmeid ja lugusid kohalikust ajaloost.

 

Selline peaaegu kogu Eesti ala hõlmav laiapõhjaline kogumistöö oli unikaalne suulise ajaloo kogumise aktsioon – üks esimesi katseid maailmas koguda suulist ajalugu kohapealsetelt külaelanikelt, mitte ainult arhiividest või ühiskonna ladvikult. Akadeemilise Ajaloo Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi ajaloo toimkonna koordineerimisel olid kogujateks peamiselt üliõpilased. Püüti katta kogu Eesti ala ja andmeid koguti kindla küsitluskava alusel. 

 
 
 
 

Suurt osa põnevatest ajaloopärimuse käsikirjadest saab uurida folkloristikaserverist Haldjas. Koondlehel “Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest” on praeguseks avaldatud 77 kihelkonnast kogutud ajaloolise pärimuse e-väljaanded ja see lehekülg täieneb pidevalt. 

 

Millest ajaloolise pärimuse kogud jutustavad?  

 • Neis on teavet varasema ajaloo, arheoloogia ja asustuse muutumise kohta. 
 • Kirjeldatakse eluolu peamiselt 19. sajandil (pärisorjus, teoorjus, külade hävitamine, näljahädad, katkud, sõjad, igapäevane elu).  
 • Tutvustatakse tollast hariduslugu. 
 • Leiab mõndagi iseloomulikku usuliste liikumiste, õigeusku siirdumise ja erinevate lahkuskude kohta. 
 • Küsitluskava lõpus jõutakse ka 20. sajandi alguse ajaloosündmusteni.  
 • Küsiti andmeid ka tähtsamate kohalike isikute kohta (mõisnikud, pastorid, köstrid, kooliõpetajad).  
 • Lisaks inimeste küsitlemisele andsid stipendiaadid ülevaate ka kihelkonna kohalikest arhiividest ja neis leiduvatest säilikutest. 

Kellele kogudest kasu on? 

Käsikirjade veebis kättesaadavaks tegemisest on loodetavasti kasu nii pärimuse, kodu- või perekonnaloo uurijatele kui ka kooliõpetajatele-õpilastele kodukandi pärimuse otsimisel, tutvustamisel ja kohaliku identiteedi tugevdamisel. Põnevat lugemist endistest aegadest ja toonasest eluolust leiab kindlasti iga lugeja. 

 

Maris Kuperjanov 
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond 

 

MUUD PÕNEVAT

 
 
 

LEIA RAVIMTAIMEDEST TUGE!

 „Ravimtaimede maagiline vägi“

12. juunil kl 11.00-18.30 toimub Tohisoo mõisas Kohilas koolitus „Ravimtaimede maagiline vägi“. Koolitusel tutvume taimede raviomaduste ja nende tähtsusega vene rahvatraditsioonis ning õpime looduses taimi ära tundma. Osavõtutasu: 55 €, sisaldab koolitust, toitlustust ja õppematerjale.

 

"Ravim- ja maitsetaimed meie elus"

 

3.-4. juulil leiab Energia talus Viljandimaal aset kahepäevane kursus "Ravim- ja maitsetaimed meie elus". Saame teada:

 • mis on maitsetaimed, vürtsid, milline on nende ajalugu, omadused ja kasutusvõimalused;
 • maitsetaimede, vürtside kasutamisest toiduvalmistamisel ja meditsiinis;
 • tee, salatikastmete, tinktuuride, salvide, lõhnavate õlide valmistamisest ja säilitamisest;
 • praktilisi nõuandeid maitsetaimede kasvatamisel;
 • jaanipäevakommetest vene rahvakalendris ja jaanipäeva piruka küpsetamisest.

Osavõtutasu: 70 €, sisaldab koolitust, õppematerjale, ekskursiooni, ööbimist, toitlustust ja saunaskäiku koos mullivanniga. 

 

Mõlemat koolitust viib läbi vene traditsioonide tundja Natalja Jampolskaja, kes lisaks teadmistele ravimtaimede maailmast lisab juurde kogemusi rikkalikust vene rahva-pärimusest. Koolitused toimuvad vene keeles, olemas on eestikeelsed materjalid, vajadusel tõlgitakse kogu koolitus jooksvalt eesti keelde.

 

Loe koolituste kohta lähemalt!

 
 
Registreerun 12. juuni koolitusele!
 
Registreerun 3.- 4. juuli koolitusele!
 
 

Koolitusi korraldab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm, toetavad Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, Tallinna Linnakantselei Kodurahu programm.

 
 
 

ROOKROONIDE NÄITUS EESTI VABAÕHUUUSEUMIS 

 
 

Foto: EVM

 
 

Alates 28.maist on Eesti Vabaõhumuuseumi  Pulga talu rehealuses avatud uhke rookroonide näitus, mis on sündinud Urmas Veersalu ja Eesti Rookoondise koostöös.  

Pilliroost või rukkikõrtest kaunistusi valmistati jõuludeks ja näärideks, aga ka pulmadeks ja muudeks pidulikeks puhkudeks. Eestisse on see traditsioon jõudnud tõenäoliselt rannarootslaste kaudu ja levinudki rohkem Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel. Sarnaseid geomeetrilise kujuga roog- ja õlgkaunistusi on valmistatud peale Põhjamaade ka Leedus, Valgevenes, Poolas, Venemaal. 

 
 

Meie esivanemad uskusid, et kroon toob viljaõnne ja viljakust kogu perele. 20. sajandil kroonide valmistamise oskus küll taandus, kuid nüüd on see taas au sisse tõusnud. Nagu näituselgi näha võib, ei pea sugugi traditsioonilistesse vormidesse püsima jääma, vaid võib lasta fantaasial lennata, nii et vana hea rookroon võib mõjuda ka suisa moodsa sisustuselemendina.  

 

XI SATSERINNA SÕIRAPÄEV 

 
 

12. juunil lööb Satserinna nulk oma väravad valla ja ootab kõiki külla Sõirapäevale! Saatse piirkond ehk Satserinna nulk on omanäoline ja eripärane piirkond Setomaal, kus juba mitmeid aastaid korraldatud Sõirapäeva. Selgi aastal on Sõirapäeva tegemistesse kaasatud kohalikud talud, kus saab tutvuda seal elavate inimestega, süüa seto sööki ja näha kohalikku käsitööd. Muuseumis toimub parima sõirameistri võistlus. Sõirapäeva kultuuriprogramm on mitmekesine ja seda saab nautida nii Saatse muuseumi kui iga osaleva talu õuel.  Uuri lähemalt!

 

LUUPAINAJATEST NÄOPESUNI 

Alates juunist saab kolmapäeviti kl 17 osaleda harivatel ekskursioonidel Eesti Vabaõhumuuseumis. Teemadering on rikkalik.

 • Eestlase eluring sünnist surmani. 
 • Üks veski seisab vete pääl. Vesiveskitest ja tuulikutest. 
 • „Nägu pesti korra nädalas?!“ ehk puhtuse pidamisest Eesti külas.  
 • Keset küla kirik, kõrts ja koolimaja. Ühiskondlikud hooned Eesti Vabaõhumuuseumis. 
 • Luupainajad, peninukid, kratid ja kollid ehk pilguheit vanade eestlaste müstilisse maailma. 
 • Talurahva saun ja saunakombestik.  
 • Lisaks palju muud põnevat. 

Vaata täpsemat infot!

 

KAHEKSAS SOOME-UGRI RAHVASTE MAAILMAKONGRESS 

6.-18. juunil Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuva soome-ugri rahvaste maailma-kongressi seekordseks teemaks on „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös.  

 

Kongressi ametliku programmi kõrval on kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.  Vaata täpsemat kava!

 

 

VIRU SÄRU 35 - REGISTREERI OMA RÜHM PIDUSTUSTELE! 

17. juulil oodatakse vanu ja uusi rahvakultuuri- ja folklooriansambleid pidu pidama, sest Viru Säru folkloorifestivalist möödub tervelt 35 aastat, tähistada saab Lahemaa 50 sünnipäeva ning 35 aastat möödub ka restaureeritud Palmse mõisa avamisest. Mõisa õuel toimub mõnus rahvakultuuripidu koos muusika, tantsu, lastele mõeldud mõisamängude, põnevate töötubade ja maitsvate roogadega.  

 

Kel huvi oma rühmaga peole esinema tulla, andku endast teada kuni 20. juunini: eve@palmse.ee.

 

KALENDRISSE KIRJA

 
 

Kodukontsert

"Lõputa lood"

1. juuni 

Tallinn

 

Torupill ja Karmoška 2021 - väärtustades oma

4.-6. juuni 

Viljandi

 

Kihnu

Keretäüs 2021

5. juuni

Kihnu

 
 

Puuluup

5. juuni

Padise

 

Juhan Uppini doktorikontsert "Meeles"

5. juuni

Tartu

 

Virumaa kandlepäev: Mari Kalkuni kontsert

10. juuni

Kiviõli

 
 
 
 
 
 

Ravimtaimede

maagiline vägi 2021

12. juuni

Kohila

 

Päritud väärtuste

ööpäev Saaremaal

12.-13. juuni

Saaremaa

 

Rahvarõivaste tuulutamise piknik Tartus

12. juuni

Tartu

 
 
 
 
 
 

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress

16. juuni

Tartu

 

Seto Folk 2021 - meelega metsa!

25.-26. juuni

Värska

 

Noorte pärimuslaager

28. juuni-01. juuli

Mõniste

 
 
 

Leia rohkem üritusi meie KALENDRIST.

 
 

Järgmine Eesti Folkloorinõukogu kuukiri ilmub 2. juulil 2021.
Ettepanekud edastada aadressil info@folkloorinoukogu.ee.